บทความวิชาการ
 
เรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดย่อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น


 
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น
 
ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญและคณะ
 
แหล่งที่มา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ: -t1463644802.pdf

วันที่ปรับปรุง : 19 พ.ค. 2559

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369902336990233699023369902336990233699023369902 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th