แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนศูนย์คุ้มครองฯ (ไร้ที่พึ่ง/ขอทาน/จิตเวช) แบบใหม่
วันที่: 19 เม.ย. 2561
เอกสารแนบ: f1-t1524106872.xlsx
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3364916336491633649163364916336491633649163364916 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th