ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้างรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันที่: 13 พ.ย. 2560
เอกสารแนบ: f1-t1510558514.pdf
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3364908336490833649083364908336490833649083364908 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th