ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์
ตามหนังสือที่ พม 0302/12462 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุมัติให้สำนักบริการสวัสดิการสังคมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสวัสดิการสังคม ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
สบส. ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน โครงการ งบประมาณของหน่วยงานท่าน และขอความร่วมมือหน่วยงานส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มนโยบาย ทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail: Policy_Bsws@hotmail.com) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
วันที่: 12 ธ.ค. 2557
เอกสารแนบ: f1-t1493632131.rar
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369929336992933699293369929336992933699293369929 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th