เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสวัสดิการสังคม
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 6 ไฟล์ 1.ความสอดคล้องแผนงานโครงการปี 2559 2.งานนำเสนอ ดร.มิ่งขวัญ  3.ชุดข้อมูลคนพิการ 4.ชุดข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง 5.ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ 6.ชุดข้อมูลส่วนกลาง โดยเอกสารทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
วันที่: 25 ธ.ค. 2557
เอกสารแนบ: f1-t1493630703.rar
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369927336992733699273369927336992733699273369927 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th