ข่าวประชาสัมพันธ์
นโบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับหัวหน้าหน่วยงานสำนักบริการสวัสดิการสังคมที่สมัครสอบ พมจ.21 ตำแหน่ง จากผู้อำนวยการ สำนักบริการสวัสดิการสังคม
วันที่: 08 ม.ค. 2558
เอกสารแนบ: f1-t1493630512.pdf
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369928336992833699283369928336992833699283369928 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th