แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่: 26 มิ.ย. 2558
เอกสารแนบ: f1-t1493627737.xls
 
 

เว็บลิงค์ หน่วยงานรัฐ

 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3327195332719533271953327195332719533271953327195 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th