ขอเชิญเข้าร่วมโครงการSmartRelations
สำนักเลขานุการกรมกำหนดจัดโครงการsmartrelationsเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภารกิจและทิศทางการทำงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการติดต่อสื่อสารในการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานระหว่างวันที่๑-๓กันยายน๒๕๕๘ณโรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกทม
วันที่: 19 ส.ค. 2558
เอกสารแนบ:
 
 

เว็บลิงค์ หน่วยงานรัฐ

 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3327193332719333271933327193332719333271933327193 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th