หมวดแกลลอรี่: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง”

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร   หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369944336994433699443369944336994433699443369944 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th