หมวดแกลลอรี่: โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (รุ่นที่3)

 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ


 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ


 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ   หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3369937336993733699373369937336993733699373369937 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th